Saturday, December 12, 2009

Farmville


hall li3ba idmaaaaaaaaaaaaaaan.. 24/7 3alaiha a7sib arid min jam3a hal wagt that means 8 hrs from now yala lets choose hal crop... this is how i think ALL dayyy! adre mara7 awagif ila lama akhali9 ilgame fa rayiiiiiith... 9ar ma3indi wagt achayik blogs nasyat-hum 7ade
khayzarana

Sunday, November 22, 2009

Pink bridge


Seriously PINK! khali9aw lalwannn... bil9ij its MORE pink:)
7asait china 3aisheen ib barbie world:P fa ahdeekum hal song:$
khayzarana

Saturday, November 14, 2009

Tuesday, October 20, 2009

+966..

stop calling:@

khayzarana

Sunday, October 11, 2009

Signs!

kint ray7a tikromoon il7amam ib i7da ilma6a3im.. lama wi9alt jabalt babain o feehum hal signs

.

.

.

.

.

.

oo ag3add ajablaa 3adee 15minutes abe ay a7ad yi6la3 aw idish 3ashan a3arif ayho ayho... ishthambee ini mathker shay darasta bil thanawe:)! ya3ni 9a3ba 3alaihum i7i6oon 9oorat rayal oo 9oorat marra!! chan iyiy ilwaiter yith7ak oo i2asherli 3al 7amam! fashlaa wala!

itiwa8i3oon ayho:P? khanshoof tha8afatkum

p.s. mu itsawoon search!

khayzarana

Thursday, October 1, 2009

3ers bacher

LAish laish 3ers yoom el yem3aaa mabeeeeeeeeeeeee :( abee aro77 el shalaih wayed ekhareb el weekend min shahar 6 mo ray7a el shalaiah ! le2ana safart then radait rmothan then 9ar el 3eed safart wal7eeen mestansa baroo7 wela 3endi 3ersss hfffffffffff thayeg kheeellggiii:/

o bas salamatkom
kent bat7al6am o bas