Saturday, December 12, 2009

Farmville


hall li3ba idmaaaaaaaaaaaaaaan.. 24/7 3alaiha a7sib arid min jam3a hal wagt that means 8 hrs from now yala lets choose hal crop... this is how i think ALL dayyy! adre mara7 awagif ila lama akhali9 ilgame fa rayiiiiiith... 9ar ma3indi wagt achayik blogs nasyat-hum 7ade
khayzarana

Sunday, November 22, 2009

Pink bridge


Seriously PINK! khali9aw lalwannn... bil9ij its MORE pink:)
7asait china 3aisheen ib barbie world:P fa ahdeekum hal song:$
khayzarana

Saturday, November 14, 2009

Tuesday, October 20, 2009

+966..

stop calling:@





khayzarana

Sunday, October 11, 2009

Signs!

kint ray7a tikromoon il7amam ib i7da ilma6a3im.. lama wi9alt jabalt babain o feehum hal signs

.

.

.

.

.

.

oo ag3add ajablaa 3adee 15minutes abe ay a7ad yi6la3 aw idish 3ashan a3arif ayho ayho... ishthambee ini mathker shay darasta bil thanawe:)! ya3ni 9a3ba 3alaihum i7i6oon 9oorat rayal oo 9oorat marra!! chan iyiy ilwaiter yith7ak oo i2asherli 3al 7amam! fashlaa wala!

itiwa8i3oon ayho:P? khanshoof tha8afatkum

p.s. mu itsawoon search!

khayzarana

Thursday, October 1, 2009

3ers bacher

LAish laish 3ers yoom el yem3aaa mabeeeeeeeeeeeee :( abee aro77 el shalaih wayed ekhareb el weekend min shahar 6 mo ray7a el shalaiah ! le2ana safart then radait rmothan then 9ar el 3eed safart wal7eeen mestansa baroo7 wela 3endi 3ersss hfffffffffff thayeg kheeellggiii:/

o bas salamatkom
kent bat7al6am o bas

Monday, September 14, 2009

Salfa 2

Fe rayal ibyishteree 7ag morta 6okhom.. chan itwadee min aghla ilma7alat oo 3ajabha wa7d chan yis2iloon ib chem? 6ala3 shay bil malayeen.. ilrayal in9idam chan morta itgoola khal nroo7 mukan thanee hatha mayid ghali mayiswa

chan itwadee hem ma7al mujawharat thanee ghalee... is2alaw 3an 6okhom 6ala3 chem mallion.. chan ilmarra itmathil ina la ma3ajabni oo i6la3aw

3gb mayaw liq8 chan itwade ma7al min hal ma7alat ilma3roofa bilq8 chan i6al3oon laha 6okhom ib madre chem 100,000 gam ilrayil igoolaha "ikhtheeee walaaaa 7ilooooo" oo yi8na3ha oo khathita:P maskeeen ma9adag 3ala allah shay mu bil mallayeen.. madara 3an tafkeerha

ibthimatkum mu thakiyaa...

khayzarana

Sunday, September 13, 2009

Zbala

Yayni email 3an "TOP 22 MOST EXTRAVAGANT HANDBAGS‏" oo kil jan6a aghla min ilthanya 9ij imbalgheen wayid bil as3ar bes ta8abalt-hum kilhum ilaa hatheeee ila ihya NUMBER 2!!





akhaleekum ma3a il9oora wil description:

2. Urban Satchel Louis Vuitton Bag

Extravagant Price: $150,000 =45045 k.d

This Urban Satchel Louis Vuitton Bag exhibits a different taste of fashion. Incorporated with what designers call “urban charms,” the bag is crafted with all sorts of urban rubbish you can find from shrimp tails, band aid, cigarette packets, tea bags to gums and used water bottle. Though it has been described as “Fugly” and was declared one of the ugliest bags, this one-of-a-kind luxury is a hit to the rich and famous teenagers. It has been said that the Olsen twins signed a multi-billion dollar deal to advertise this expensive and totally outrageous bag and are fighting over who gets to purchase it. Other rumors are that Anna Wintour and Victoria are locked in a nasty bidding war to get it.

khayzarana

Saturday, September 12, 2009

Salfa

Thak el yoom ga3deen ma3a 3ameti wetsoleflena salfa.. Allah yesalemkom wa7da kanat makh6ooba o ba3ad cham yoom milchat-ha.
3ad khalat el 3aroos ra7at es2alat om el 3aroos badlat milchat bentich men wain? 3ad el om galatlaha. Gomat khalat el 3aroos golay 7ag bentich el badla mn hal mokan.
Ra7at bent el khala el ma7al o galat ana bent khalat el 3aroos ehya ay badla khathat chan etgolaha 3ad el bent el khala khathat methel badlat-ha :/ 3ad dagat eli teshteghel bel ma7al 3al bent o galatlaha tara yat wa7da flana el flaneya o galat ena ehya bent khaltich o khathat nafs badletech.
Galat el bent 7ag omha o tekaderaw 3ad el obo gal laytheeg khelgkom o ro7aw eshteraw ghairha!. Ra7a el om we'll bent sharaw ghairha o ma galaw 7ag a7ad ena ghayaroha.
9ar yoom el milcha. O 9ar wagt dakhlat el 3aroos. El khala o bent-ha ye6al3oon ba3ath ena now beshofoon wayh el 3aroos lama etshoof! Lama dashat wela labsa shay thani! Wela bent el khala el 7aqeeera 3abalkom sharyat-ha 3ashan ehya talbes-ha :)??? LAAAAAAAAAAAAA!! Emlabsa khadamat-ha el badla! 3ashan etqeth el 3arooos ena entay we'll khadama nafs el shay :s!!!
Shaaaaaall 7aqaraaaaaaa!!!! Shal 7araka el baykha! Ana e7tarait 3ayal shlooon el 3arooos! 7ata law malbesat-ha bas ena lama enzalat shafat el khadama labsa !!!!!! 9ij shay ye7er

Friday, September 11, 2009

BAAACK!

I’m Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack!!

Gabl la abdi bil garga bazifff ili ma3ayyy bil blog….. ishfaydatkummm mawjooodeeen bil blog makuu posts!! Al7eeen kil wa7da 9a6ra zeeenaJ mafrooth 3al a8al 1 post a day!
Walaht 3al gargaaaa:D oo il blogs.. oo commenting! Here r some random things over the past few months…

-missss uu alllllllll:D

-akrahhh shay ismaaa buggg… bil safraa 3ade ingara9t 5-6 times oo chan zaiiin i9ghaar! Laaaa kbaaaar.. kober 100fils.. 9ert shathiya min kither mat7ak7ak

-SWINE FLU! Allah i7afithna mintisher rasmee bil q8.. bes ili asma3a 7alha 7al il flu il3adiya bes mu zaina 7ag ili feehum marath min ilasass… oo ili i7err laish ta2jeel ilmadaris wiljam3at… ya3ni ili ma3inda dawam mara7 yi6la3 7ag mujama3 aw shay ya3nee fe nass oo ra7 yitkhali6oon fa nafs ilshay…ana bes agool 8aslaw eedkum oo avoid people that cough

-shft CLAUDIA SCHIFFER!!! Ayahi sham7ooo6aaa seeeganhaa 6ooolii! 6ab3an ihya bil6ayara oo ana oo omi imjableeenha mahadainahha maskeena fa9fa9naha tifi9fi9… wala nig6at makeup ibwayiha oo 3omerha 39 oo IT3A8IIIDDD… ig3idat ibkerseeha oo 6ala3at hal throw tala7afat feeeh oo 6ala3at ilmukhadaa ilbaitha oo m6araz fee isimhaa.. ana 7tarait 3addd dam magdar a7a9il hal jisim oo hal wayh abee mukhada maktoob 3alaiha khayzarana:D

-adreee inha mit2akhra bess mbarak 3alaikum baji ilshahar

-Gergee3aan hal sinaa fanatig walla bugaa 3ilbaa bugaa gooo6yy buga ma3oon masawaw… 7alata ilgergi3aaan ib dagat iljaras ooo il aghani oo ilgergee3an yitwaza3 ib ma3oon i9ghayer oo ilyahal itshofoon tha7kat-hum shagga il7alj

-bes garagt wayid... bes inshalla fee posts kilyoom:P

khayzarana

Tuesday, July 7, 2009

Very Useful I love it!

Makeup troubleshooting
very useful o simple tips ! 7adi 7abaita fa gelt i share it with u
hope u like it



Make-Up Artist Tips & Trade Secrets: Make Up Troubleshooting

Sunday, June 21, 2009

Legafa ;/!

Feni 6ab3 khays

hal 6ab3 mo bas feni ana eb most of the Q80s
ely ohwa el legafa !

elyom 6al3a ma3a my czns o ray7in ma63am dash wa7d ma3a bent o ashkara mo murta
o shaklha mo q8ya :P 3ad bentmoot wen3arf shino jensyt'ha
6ab3an awal shay sawaina wagfna swalef kel wa7da etkhz el thanya o ga6in athona lezom el tarkeez ! ehya chinha tadrii o wedha terfa3 thaq6na sot'ha waaaaaaaaa6iiiii chan wa7da min elmalagif ely ma3ay etgol khangolhom eygasron el music :) ana 3ala e6naza gomay golilhom mawa3ait ela el ekht sadegat o gamat chan tgola tegdar etgaser 3al sot aw et6afi el music ykon a7san :) ohwa bas gasar el music etshofona en7awel ntsama3 wehya saakta ana met'kda 100% TADRI ena benmot nsm3ha

lain ta'akhar el wagt gemna o ma sm3anha



ana lail7een afker et'hagon lebnanya wela sorya ?


elmohem ma 3alaina hakom sem3aw hal song 7adi a7bha o min gemt min elnom wehya etren eb rasi


Tuesday, June 16, 2009

What Woman Want


في عصر الممالك القديمة في أوروبا قامت

إحدى الممالك بمحاصرة الأخرى تريد أن

تستولي عليها وأن تقضي على ملكها، ولما

وصل الأمر إلى الملك أرسل سفراءه

ليستعلم عن سبب هذا الاعتداء المفاجئ،

وكيف يمكن أن ينتهي ويحفظ الملك مملكته.







وعاد إليه الرد بأنه من الممكن أن ينتهي

الحصار وألا يُحكم على الملك بالموت

إذا تمكن من الإجابة عن السؤال الآتي:



(ماذا تريد النساء؟)



رجع الملك إلى حاشيته وجمع المفكرين

والفلاسفة وجمع نساء الدولة وفتياتها على

أن يتمكن أحد من الإجابة على السؤال،

ولكن دون جدوى، في النهاية قدم أحد أفراد

الحاشية نصيحة للملك بأن يذهب إلى إحدى

العرافات، وبالفعل ذهب الحاكم ليسأل

إحدى العرافات وسألها



فقالت له: يمكنني أن أعطيك الإجابة

لتنقذ بها مملكتك وحياتك، ولكن ما هو

الثمن؟



فقال لها: كل ما تريدين، أعطيك نصف مالي،

وبساتيني، وكل ما تطلبينه أيضاً..



فقالت الساحرة وكانت كبيرة في السن: لا

حاجة لي في بساتينك، فقط أريد أن أتزوج

أجمل رجال حاشيتك، النبيل ألفريد..!



اندهش الملك من رغبتها ورفض أن يحقق لها

رغبتها، فهو لا يرغب أيضاً في أن يوتر

علاقته بالنبيل والفارس (ألفريد). عاد

الملك إلى القصر ليجد أفراد حاشيته

ينتظرون نتيجة المقابلة ولكنه لم

يخبرهم لكي لا يصل الأمر إلى صديقه النبيل.



وفي صباح اليوم التالي جاء إليه النبيل

الفريد وقال له: لماذا أخفيت علينا

إجابة الساحرة؟ ألا تعلم أن أي ثمن لن

يكون باهظاً مقابل الحفاظ على حياتك

والحفاظ على مملكتك؟ إنني على استعداد

للزواج من الساحرة.



وبالفعل ذهب الملك إلى الساحرة مرة أخرى

وطلب منها الإجابة وقال لها:



لقد وافقتُ على أن تتزوجي أجمل النبلاء

في قصري، النبيل ألفريد،



فقالت له الساحرة: وأنا أمنحك الإجابة،

إن ما تريده المرأة حقاً هو أن تترك

لها حرية الاختيار..



ذهب الملك بعد ذلك وأرسل مراسليه إلى

قائد الجيش الذي يحاصر قلعته وأخبره

بالإجابة وانتهى أمر الحصار وعادت

المملكة سالمة للملك.



وفي يوم زفاف النبيل ألفريد على الساحرة

ذات السن الكبيرة والوجه القبيح فوجئ

النبيل بالمرأة التي تزوجها قد تحولت

إلى امرأة غاية في الجمال والصبا، وعندما

سألها عن سر هذا التحول في وجهها



قالت له: لأنك وافقت أن تتزوجني فقد قررت

أن أمنحك فرصة وعليك الاختيار: إما

أن أبقى قبيحة طوال النهار وأن أتحول

إلى امرأة جميلة في الليل، وإما أن أتحول

إلى امرأة جميلة في النهار وأن أعود إلى

حالتي الطبيعية في الليل..



أخذ النبيل يفكر في الاختيار الصعب

ولكنه أجاب:



(.................)



* ملحوظة للقارئ حدد إجابتك قبل أن تكمل،

أو تكملي قراءة القصة..

حددوا اختياركم:



لقد كانت إجابة النبيل:



سأمنحك أنت الاختيار..

فقالت له الساحرة:



إذاً أظل جميلة طوال النهار والليل..



الحكمة: إذا منحت المرأة حرية الاختيار

فستحصل على أجمل النتائج.

Monday, June 15, 2009

Plane Accidents

laish lama igarib il9aif i7i6oon baramij 3an 6iyayeer 6ay7a!! laish i5ar3oon ilwa7id


tadroon shino a5er shay shft oo ma3looma i9dimatni...


inna il 6YOOOORR ili it6eeer bil sima witsawe weee9 weee9 itha dashaw ib makinat il6ayara ti5tirib! ti5tirib bima3na a9a7 ina MATISHTI8IL 5ala9!


ya3ni ta5ayilaw intaw bil hawa oo isayer 3alaikum 6air.. oo chak boom ila shabat makeena... oo rabi3ha il thaneen i5arboon il makeena il thanya oooo ya salaaam allah yer7amna!


bes bil ma6ar ina7shoon hal 6yoor ib a9wat ghareeba itna7ish-hum 3ashan yi9fa il madraj


bes farathan r7t deera oo maku hal jihazz shi9eeer:


yallah ma agool ila allah i5alee hal makeena willi sawaha oo allah i7afithna:P
khayzarana

Sunday, June 14, 2009

Fethawat rabe3na 3ajebat lajaneb !

atwaqa3 kelkom sheftaw el clip ely 2 s3odi guys metmaskin bel car o ytza7lgon bel share3
enteshar bel youtube hal clip o shafow ajaneb 3ad lajaneb etha beysawon shay lazim 3ala sana3
shofaw el clip ! o qarnaw bel lebs wel sayara :p wel echla7a
els3ooodi 6arg len3al o echla7a wemla7a
wel ajnabi mako shay ma elbsa 3ashan lay 6a7 ma yenfethkh rasa ! o shmel7a ba3ad:p



Saturday, June 13, 2009

7ub Awal

Ga3da asma3 gelt ewgfeeli werf3i el boshya
3ad gumt afker bayam awal shlon kanaw y7bon

awal ya3ni 3ala el ayam omi o khalati ely hmm now ohma bel 50s o 60s
shlon awal lama wa7d y7b wa7da o tdsh kha6ra yghar 3alaiha o lama yfaker ma yfker ystans ma3aha or ygazer 3alaiha eyfaker sijjjj yabeeeeeha oo beytzwjha


2 min khalati tezwjaw chithy

khalti el kbeera kan 3umrha alla ysalmkom chithy bel 17 18 shafha wehya tefta7 el bab eb takheth mina neq9a :$ way yzawqon e3jbta o kha6bha

o khalti el thanya kanat bel jam3a ma3a o e3jbta bas la t3arfa wala shay :P bara'aa 7adhom 3ala ma takharaj kha6bha 3ad lama tezwejaw eygolha kent aro7 el masyad ely oboch y9ali feeeh 3ashan yshoofni :P o kent al7gech bel jam3a o matadrin 3ani ! ( 7ada yshweg!)

a7b hal 7ub :P ely chithy yn3jb eb wa7da o 7ada yabeeha o y76ha eb bala ba3dain ytqadam laha o ytzawjha o ykon mayet 3alaiha

Yallaaaaaaaaaaaaaaah Erzgna! Rayel Y3ashgnaaa...

Hakom Sem3aw
Qemat El Ghazal Terf3la El Boshya Shal Eghraaaa':p Allahh!

Friday, June 12, 2009

♥ j'adore ♥ Rwaished ♥

One Of My Fav Songs
O One Of My Fav Singers
safgaw 7ag el fanan el kbeeer

3AAAAAAABDDDLLLAAAAAAA RWAISHED ;**********
Sem3aw el soot wel kalemat FANAN FANAAAAAAN !





A7BBBBHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAA akhh!


Mat3aw 3yonkom o glooobkom eb hal kalemat !


بعد عشره عمر راحت و ليالي طوال من فرقاك
سألتي و جيتي تشكيني و تطويني مع همك
هداك الحظ ولا الشوق ولا خانتك دنياك
غريبه انت هذا انت او واحد مثل رسمك
رغم همي و حرماني و انا عايش على ذكراك
رغم كل الجروح اللي اتعبتني راضي بحكمك
حبيبي جيت في وقتك قضى عمري و انا اتمناك
تعال و ان ما سعاك الكون بعيوني انا اضمك
احبك كل اخباري عسى عمري يروح فداك
عسى بعض الشعور اللي جرا بي يجري بدمك
احبك كثر ما تطري على بالي ولا القاك
كثر خوفي عليك و من كثر ما اشهق باسمك

a7bek kether ma ta6ri 3ala bali wala algak o kether khoofi 3alaik o menk o kether ma ash'hag eb esmk ! ER7AMNIIIIII SHAL KALEMAT :(!!!

Rwaished I LOVE U !

Sunday, May 31, 2009

Meta Etkhal9on Emte7anat ?




Ana hal so'al eli mestansa 3alaih wayed o ma bga a7ad ma sa2alta hal so2al :P
META etkhal9on emte7anat :D



Le2ana allah yesalemkom ana akhale9

JUNE 7th :D


oo kel my cousins ekhal9oon bil 20s hahahhahaa
7arraaaa 7arrraaaaaaaaaaaaa:P ana awal wa7daaa ba3a6eeeellllll

I ♥ ALEX!



ili mashaafff grey's layigra



7athart-kum

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

yaaa nassssss haaattttttthhhhhhaaaaaa il7ubbb wilaa balaaash!

ay blogS ay ba6eee5



wain tilgoon wa7id yitzawaj wa7da BITMOOOT!


wain tilgoooon wa7d chithi golooooliii



wain tilgoon wa7d ithakrich kil 30sec shino 9ar oo ma 9ar!

wain tilgoon wa7id igool 7ag wa7da 9al3a ish7ilwich!

wain tilgoon wa7d 9aber akthar minich



wain tilgoooon hal ALEX!!



magdar agool ghair I ♥ ALEX!





khayzarana

Saturday, May 30, 2009

I♥Pandol Night!


Ya Nas 3ndi moshkela sarlha weeks
o shay ghareeb 3alay
mu met3wda 3ala chithy
sert ma3rf anam mithel lawadim !
awal smela 3alay anam 12 sa3a ba3dain sert ensana 6abe3ya gumt ashba3 eb 8 sa3at
nowwww!
sert belail 3adi atgalab 2 - 4 hours aw ma anaam ela 4 hours ! o belail agol daykha bagom anam ag3ad atgalab chini shagol ! anaaaa mo chithy ana a7b elnoom sh9ayer feeniii


awal lo et'hdon 3alay el bait wana nayma lo shino atza7za7 ela wana shab3ana noom
now el VIBRATION mal el BBM ! yga3dni:) moshkla ta3eeesa o a3ani minha

Last night kent wayd ta3bana fa dashait my bed awal ma reja3t el bait 10:30 o ga3adt atgalab abi anam mako kal 3ada ... fa wa7da min my friends galalti la tnameen ga3dt ma3aha swalf o msn el bent ra7at tnam athan elfayer chan ag3ad wasolf ma3a ekhtii wa36iha blogs tegrahom ekhti ra7at tnam begait ana o el blog ely haba fee
sarat 6 AM wela ashof oboy ga3ed o kanat 7alti mozrya mayta bachi 3ala one of the posts ely garit'hom o thayg khlgi laish ma anam
chan aklm oboy wana eb dari o ohwa bel sala 3ashan mayshof wayhi el thaymawi 7azt'ha
geltla ana ba6la3 atmasha shwaya lana ma yali noom fa chood adokh min el sayara


6ab3an oboy seda LA :) shway shway msa7al o geltla el shams e6l3at o mara7 at'khar o min hal 7achi retha
wana eb 6eereji 7ag saydalyat a7lam eli eb shar3 el jahra
ad3i min kel galbi ina rado panadol night lana eg63o fatra
6ab3an shar3 el jahra ya9fer mako ela cham hendi o ba9at wana at9arwa3 min ashof hendi i lock my door seeda
dashait el 9aydlya wela wa3laya el baya3 nayem shafni khara3ta dasha o natharti tarsa ne9 el wayh o jakait foshya kesart 3aina fee
khathait el panadol o 6ala3tt el shwar3 etyanin wehya fathyaaaa hdoo'

reja3t el bait o sharya fa6ayer tamweeh 7ag oboy chini 6al3a ayeeb akel :P
khathait 7abetain panadol night shaglt el ac sakait el shatarat o thab6t el jaw 7ag elnoma kelha 10 min bel ketheer ela ana nayma lain 2 o nes el theher:D a7la nooooommmmaaaa
3yal bent khalti zayreena ma sema3t 7es'hom min 3umq elnoma

fa latloomoni etha gelt ...

IPandol Night! weld el 7alal yestahel !



Mu.Sij

Friday, May 29, 2009

Gal a7bek Wa Waylah!

keleeeesh mo no3i asma3 samri 7adi bel 3ros o 3ala 7asab elsong atrana7 3al kersi en ga6a3t 3umri
BAS ELYOOM tharaba fuzati
o ga3da ashwer nafsi a6le3 thob yadti ? wela at3awath min blees lana shofaw el sa3a cham akhaf ma3a el 6eeran y6la3 ely feeni


o gaaaaal a7bek awaylah
baaaas la7th enta wefham kelshay feni ytkaaaaalam
o gaaaaaal a7bek awaaaaylaah

Saturday, May 23, 2009

Thursday, May 21, 2009

Prince Charming





Girl: Do I ever cross your mind?


Boy: No!


Girl: Do you like me?


Boy: Not really!


Girl: Do you want me?


Boy: No!


Girl: would you cry if I left?


Boy: No!


Girl: Would you live for me?


Boy: No!


Girl: Would you do ANYTHING for me?


Boy: No!


Girl: Chose me or your life?


Boy: My life.




The girl runs away in shock and pain....


.............the boy runs after her and says:




Boy: The reason you never cross my mind is because your always on my mind.


The reason I dont like you is because I LOVE you.


The reason I dont want you is because I need you.


The reason I wouldnt live for you is because I'd die for you.


The reason I'm not willing to anything for you, is because I'd do everything for you.


The reason I chose my life is because you are my life....




*Tears* :'( *sniff* . . . *sniff*


Wallah nihayat hal msg ya jima3a dami3at 3ainy, bas allah isalimkum "Fulla" mo miqyaas, daloo3a :P Hal ayam kilshay ibacheeniy :P


Bas magool 8air "Wain hal BOY 3aniiy???"

Wednesday, May 20, 2009

white vs dark



hathi da3ayat fair and lovely...

ib thimatkum mu wihya samra a7la? wihya baitha 7a6eenha mistansa ya3ni kash5a...9afra balga malha mudail...ana wa7da akrah ilbiyath

ilmishkila maku cream isawe il3ax malna ila shamsna:D

yala ilweekend yay igooloooon SHAMSSSS 45! OO tashwee ba3ad fa tara8abo khayzarana min chithii lay chithii goolaw ameeen:D






khayzarana

Sunday, May 17, 2009

كــويـــت لــلــتــغــيــيــر

Awaaaal shay babarek 7ag akhwatna el 7aareem el fathelat Il NA'EBAT ili fazaw eb JADARA ! iktest7 mashaaaaala 3alaikom :D

Dr. Ma3sooma el Mbarak
Dr. Aseel el 3awathi
Dr. Salwa el Jassar
Dr. Rula Dashti

Shoufaw hal Clip yaboha 3al watar ! qash3areera!

I really Love It

o thanks a 7ag sawah teslam eydek !



Mu.Sij

Tuesday, May 12, 2009

Doo Dah

Hal Song kaf5a eb mo5iiiii :Pfaj2a madreee shyabhaa way way bas a7ebhaaa:P

Everybody sing this songDoo-dah Doo-dahWell everybody sing this song All the doo-dah day




oo shokran ma3a el salama :P

Monday, May 11, 2009

Dream Job

when u were younger what did u wanna be when u grow up?



hal su2al marr 3alay katha mara oo i answered it once and regretted it... laish? la2ana kan 5ayaliiii wasiiiiii3 bizyada oo naw3an ma i still wonder what if i got that job..



what did i want to be?





.


.


.


.


.


.


.


.


.


an astronaut:$ wala i've always wanted to look at this world from the outside, and go on the moon and flyyyyyy hehehehe.. and also see how the earth is just a spec compared to the solar system.. knt ashta6 in school lama kanaw idarsoona 3an the galaxy oo kint 7afthat-hum 9am! bes allah ihadahum NASA madaraw 3anni






oo yatli fatra kint abe a9eer mutheefat 6ayara! 7adhum ishawgoon wala imratibeeen oo they're always smiling





bes 3ashan mati6anizoon...wa7da min ili ib this blog *cough* (REINA) wanted to be in the MAFIA! 3ala balha uhma il zaineen oo itdafi3 3anhum wiya hal wayh





so i'll ask u.. what did u wanna be when u grow up?




khayzarana

Thursday, May 7, 2009

Kela Min Chris !





ذكرت مصادر بأنه قد تم إلغاء حفل مغنية البوب ريانا و المقرر إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر , حيث قال أحد منظمي الحفل ان ريانا ليست مستعدة للظهور أمام جمهورها الأن خاصة بعد قضية الإعتداء التي تعرضت لها من قبل صديقها المغني كريس براون خلال حفل توزيع جوائز الجرامي . يجدر ان ريانا لم تدلي بأية تصاريح بخصوص إلغاء الحفل و لم تذكر أية تفاصيل . الجدير بالذكر ان ريانا صرحت قبل فترة بأنها بحال أفضل و ستعود لإقامة حفلاتها الغنائية واستعادة نشاطها الفني .

7asafa!!! sij ma kent baro7 bas wayd ishta6ait! alla ysam7ek ya Chris wagtek etkafekh'ha !


Yalla Ela Il Leqa'

Mu.Sij

Wednesday, May 6, 2009

Dead





tara mu 9ij! masra3 ma mawitaw ilrayal wohwa ibkamil 9i7ita...


lili mayadre shilsalfa.. ilyoom kan fe isha3a ina majeed towafa ashwani garait ilmsg 3ogob magalaw ina isha3a wila chan thag 5ilgi


bes ili mu fahmita 3ala ay assas im6al3een hal isha3a.. law kan imsawe 7adith chan fahamt bes laaa kan yooma 6abee3e fa ma fee shay 3ade ya3ni.. allah ya36ee il 9i7a wil3afya


ilmuhim a5aleekum:P


khayzarana

Sunday, April 26, 2009

You Age !

It Works !!!

eli faham shlon Sawooha yeshra7li ma7eb chethi lama ma afham :P!

Don't tell me your age; you probably would tell a falsehood anyway -but the Hershey Man will know! YOUR AGE BY CHOCOLATE MATH

This is pretty neat.

DON'T CHEAT BY SCROLLING DOWN FIRST!It takes less than a minute .

Work this out as you read .Be sure you don't read the bottom until you've worked it out!This is not one of those waste of time things, it's fun.

1. First of all, pick the number of times a week that you would like to have chocolate (more than once but less than 10)

2. Multiply this number by 2 (just to be bold)

3. Add 5

4. Multiply it by 50 -- I'll wait while you get the calculator


5. If you have already had your birthday this year add 1759 ..If you haven't, add 1758.


6. Now subtract the four digit year that you were born.


You should have a three digit number


The first digit of this was your original number(i.e., how many times you want to have chocolate each week).


The next two numbers are

YOUR AGE! (Oh YES, it is!!!!!)
THIS IS THE ONLY YEAR (2009) IT WILL EVER WORK, SO SPREAD IT AROUND WHILE IT LASTS. chocolate Calculator.

Reina

Tuesday, April 21, 2009

Hathra

Hiiiiiii ! Walaht 3alaikommmm !

7adi min zeman ma ketabt o a7s mako salfa !
sayra a6la3 wayd smla 3alay ! oo 6ol elyom akel o akher shay ya3ni msawya rejeem ashrab lekom green tea !
Walla Mishtaaaaaaqqqin! Madri shagol ya3ni bas walaht 3al el blog o ashker Khz Khz 3al el New Look
Weddddi Asafer ma3a my friend ekht'ha tadrs eb dubai oo bema ena concert Rihana 3al abwab wedi aro7 zalga eb 6ai7a bas hal ya tara shlon bafate7 ahali bel mawthoooo3! any ideas? o tawni rada min elsufar o el concert akher May o basafer el 9aif :p ya3ni etha retholi mo3jezat el mo3jezat ! bas 3a6ooni 6areeqa aqn3hom wakon shakra lekom

Ps: ahali mayrthon ensafer ma3a rab3na alone fa lazim i convince wa7da min omhtna teyey :D !

Mu.Sij

Class statistics wama adraka ma class statistics!!



Methel ma getlekom awal ! my class eli feeh hailag oo eli yeg3edon yami elaw3on el chabd :P.. wana bel class ! 6ab3an el class fe computers ! el anesa eli yami dasha msn madreee min etkalem kaifha !


o dar madari kila her friends ! faj2a etgolehom ta3alaw ta3alaw ebser3a 7asooooon shaghali el camera ! kelehom mino 7asooonnn ? chan etgooool hmmmmmmmmm okhoyy eee okhoy :P! ya3ni jedami ma tabeeni a3aref :P! oo shda3wa ana hamni entay shemsawya 7ata esmich ma3arfa:P


oo shofaw her pencil case ma2sat !!!!!!!

MAKTOOOOB INTAA HABIBY !!!!!
oo fooog el 7arf el i el neg6a 3ala heart !! waaai3333:p
Reina



Monday, April 20, 2009

Min Huna Wa Hunak

Wa7ed emsaweeli add on msn ! ma3arfa ! Shofaw shino yabi :)!!!!!!

Ana: Meno ?

Ohwa: ana Flan el Flani ma3arfich bas bas'elich 3an wa7da ! ( Hmmmmm!!!)!!

Ohwa: et3arfeeen Flana el Flaniya !? ( ana 3araft-ha ma3ay eb high school nafs my family name ! bas mat9erli )

Ana: ee why ?

Ohwa: abe emailha !e7na ahalna Friends oo kina ensafer ma3a ba3ath o chethi bas madri 3anha min zman Fa plz 3a6eni emailha ! ( eee wayed 9adagtik :P)

Ana: mara7 a36eek ! shako a36eek a9lan lo tabe ehya chan 3a6etik emailha

Ohwa: agoolich min zman ma sheft-ha 3ashan chethi ma 3endi emailha plz 3a6eeni eyah !

Ana: methel ma 6ala3t emaili ! roo7 6ali3 emailha !yalla Bye

oo I blocked him !aham shay emsaweli add 3ashan emaili fe my last name eli ohwa nafs her family name ! o wayed theqa ena ba36eeh aw ba9adga 3ashan teyee eb rasi :P

ma7eb el nas eli esawon add chethi o ma3arefhom :P ela el ba7raineyen kanaw wayed esawoli add eb emaili el qadeem 3ashan emaili kan yeshbah email wa7da ba7raineya o kil her friends sawooli add 3abalhom ana ehya bas 9araw my friends kilhom ya7lailhom LOOOL:P!!

ok Class Stat !!!

akrah hal class akraha ma afhema wala shay!! oo eli yekhaleni akrah hal class ena Ma3aref a7ad feeh o ne9 eki ma3ay hailag :P mo ne9 3/4 ba3ad :P ma3aref ela wa7da ma3ay o ashwa she's my friend :P

el hailag she6ar fa ana 9ert 9adeqat-hom 3ashan ya36ooni el H.W wanqela minhom :Poo lazem a9eer HAILEGEYA ma3ahom 3ashan a9eer nafs-hom o ya36ooni wayh :P oo enja7at khe6eti el 7emdela :P bas still magdar o9al halagat-hom :P ohma min noo3 e9arkhon yal 7aywana o chethii :Pweli etgol 7ag her friend laish em6ay7a bloustich ya3ni eghra2 oo eb 9ot 3ali 6ab3an :P!! bas yan3i 7adhom film ath7ak 3alaihom

ok ana ba3ad shway baro7 el jam3a oo Fe wa7ed bel jam3a is annoying me ! ok ohwa ma Sawa shayy bas wayed ekhezz oo ashofa yanqez eli ma3ah o elefon 3alay !! hffff akrah hal 7arakat o mara he smiled :)!! kil mayshofni --> :D madree shfe el 7emdela wel sheker:P el moshkila I know him ohwa refej my cousin :)!

al7eeen aro7 el jam3 algah LOL nafs wagt my classes on mon oo wed :/

Bassss Garagt Waaayyyed yalla Batghada waro7 el jam3a :P Bye

Reina

Sunday, April 19, 2009

NEW LOOK:D

haaa shraykum ib this new look:P

a3arifkum from the left: Reina, Khayzarana (wini3im), Fulla, Mu 9ij

chkchkchkchk




khayzarana

Monday, April 13, 2009

Gd night;*

habba ib this song hal ayam.. it cheers me up somehow when i'm down

3indi wayid min hal 6aga.. fa feel free to ask for more;*

ps. i didn't know what title to put, and i was heading off to bed so "gd night" was the best i could come up with

Khayzarana

Wednesday, April 1, 2009

«قائمة الحب»

«هدفنا تعميم الثقافة الجنسية الواعية بين السلطتين»
فوزية الدريع تخوض الانتخابات بـ «قائمة الحب» ... وقوامها 10 سيدات في الدوائر الخمس



وضعت الدكتورة فوزية الدريع لمساتها النهائية لإعلان «قائمة الحب» التي ستترأسها في الانتخابات المقبلة، وقالت لـ «الراي» التي زارتها في مقرها الكائن في السالمية والذي سيصبح غرفة العمليات للقائمة المكونة من عشر سيدات «هدفنا تأمين مناخات حقيقية لإشاعة الحب بين الكويتيين أنفسهم وبينهم وبين وطنهم».في المقر الانتخابي المليء بشعارات قيد الدرس، مثل «يا عيوني»، تلك المفردة التي دأبت الدكتورة فوزية الدريع على تردادها في برنامجها على قناة «الراي» و«نبيها فوز» التي حلت محل شعار «نبيها تفوز» و«قائمة الحب هي الحل البديل».
ili yabe takmilat il ma8ala..
a7is hal inti5abat bi9eer 6umasha.. bes yala inshoof a5erha..
ha bit9awtoon laha?
khayzarana

Tuesday, March 31, 2009

ثلوج في الكويت

eeeee see the title!!


it is TRUE ana 6ab3an ma9adagt il7achi ila lama shift ib 3aini!


a5aleekum ma3a hal 9owar:D


ثلوج في الكويت



كتب حمود البغيلي:«مفاجأة غير متوقعة.. ولم تخطر على بالي.. ثلوج في الكويت!» بهذه الكلمات بدأ بدر الجلاوي حديثه بينما كان يهم بالدخول الى ديوانية حمد البغيلي في ضاحية عبدالله المبارك. هناك من بادره بالقول «مستحيل.. أنت تتغشمر»، وآخر بدأ يضحك. ولكن سرعان ما التقط هاتفه النقال وقال «شوفوا الصور».تسارعت الأعين لمشاهدة الصور التي كانت عبارة عن ثلج، ولكن ليس في الكويت وانما في احدى مناطق أوروبا أو بلودان أو لبنان. وللتأكيد طلبت منه ان يصطحبني الى موقع الثلج الذي لا يبعد عنا سوى ثلاث دقائق، فلما وصلت لم أصدق ما رأيت من هول المفاجأة: أطفال يلعبون بالثلج في الكويت.التقطت الكاميرا الخاصة بي لألتقط هذه الصور الجميلة التي قد لا تتكرر في الكويت ذات المناخ الحار.تجولت في الشوارع التي غطتها الثلوج، وكنت أشعر في داخلي بأنني لست في الكويت، خصوصا انني نسيت ان درجة الحرارة في هذه اللحظة كانت أقل من 13 درجة!سارعت خطواتي لأصل الى سيارتي واتوجه بعدها الى «القبس» وأنا لا أصدق ما شاهدته، فمن ضاحية عبدالله المبارك الى الجريدة مسافة ليست بالطويلة، لكنها امتدت مع امتداد هواجسي ما بين الحقيقة والخيال، والحلم والواقع، والفرحة والسرور






khayzarana

Sunday, March 29, 2009

WHY MEN MARRY BITCHES

Once upon a time there was a princess. Along came a prince who asked her if she'd like to ride on his white horse. She said, "I'd like to take a ride on your horse, but I can't right now because I'm little busy getting my own horse. Go ride off into the sunset without me, and I'll catch up to you a little later." Suddenly, the prince is dumbfounded. He's never heard anything like this before. Something clicks inside him, and it starts a fire within him that he can't put out, because she doesn't need him. And then he says,"I have to be with her for the rest of my life."

Then they fall in love, marry and ride off into the sunset. and then she tortures him... lovingly ever after.

xoxo

REINA

Thursday, March 26, 2009

Nikta ;)



I have a nikta hehe "I feel naughty writing this" :P Ok its kinda wa95a bas its really funny to ignore i have to share it ;D


Ibdewiy rayi7 il safara il Amrekiya i6ali3 Visa,


The employee(american): Name please?


Bdewiy: 7amood


American: Sex? "and dont ask why hes asking about the sex when he can see it :P"


Bdewiy: 6 times a week "hehe"


American: No i meant Male or Female?


Bdewiy: both Male and Female, and sometimes even camel ;D


American: Holy Cow!! :S


Bdewiy: YES, cows and dogs too...


American: Man, isnt that hostile??


Bdewiy: Horsestyle, dogstyle, any style ;)


American: OH DEAR!!


Bdewiy: no dear :( they ran soo fast!!


hahahahahahahaha ;P I laugh at this nikta kil marra asma3ha ;P thanks to my angelic brother who shared it with me :D hehe such a devil he is!!!

YA WAILIIWAIILAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH ;)

ya jima3a sim3aw il words walla theyre very magical ;*


http://www.youtube.com/watch?v=yIhv6grUn3s
....
.........
.............
................

so what do u think???
haha il moshkila kint a3ayib 3alla o5oy for listening to this crap, walla now i know why he does it ;D

Wednesday, March 25, 2009

7AYALA MIN JANA:P

ya jima3t il5air nabee 9afgaaa yibaaaab oo tashjeeee3 oo tar7eeeeb oo tahleeeeel... 7ag mino ya turaa

7ag
.
.
.
.
.
.
.
.
ra7baw ma3aaaaw
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
FULLA;*

masmaaaa3 9afgaaaaaaaaaaw!!

chkchkchkchkchkchkchkchkchkchk

golooolololololololloooooooooooshhhhhh

ya hala oo mas-hala oo mar7aaba

hala bili lifani ya hala bah 3adad dagat galbi min ghiyaba

eee na3am sharikatna fulla yal fullat kilaha hehehehhehehe
yala ra7baw feeeeha bil comments ili mayra7ib bi9eer fe shay:P

luv ya FULLA (huggggggggz);*





khayzarana

PRESENTING......... FULLAAAAAAAAAAA ;D

12pm:
Testing... 1... 2... Testing.... i7im ....i7im....
yalla the mics are good see you all tonight at the opening ceremony dont be late we have to be on stage before all the guests are in.

7:30pm:
Im all dressed up ready to go to the ceremony, held by my dear Friends Mu.Sij, Reina, and Khaizarana. The reason for the ceremony is a surprise "I wonder to who???"

8:00pm:
I enter the ballroom atimaqal yimeen yisaar this is a very important event alot of nice looking people o athabitli cham wa7id mingling around us ;) i find my lovely friends "waaay shmili7om Caikaat" ;p I say hi totally unformally o seeda I head to Khaizaranas ear and I whisper "chayaktay hatha 7addaa 7ilow" ihya titlafat it'thabta witgooli eee 7adda o nith7ak.
6ab3an Reina o Mu Sij being the malageefs they are shafona nitsasar o nith'tha7ak leaned towards us yitsami3oon. "Yarabi 3alaihom qa9ib i3arfoon kilshay hehe." Khaizarana and I play stupid for a second bas ma nigdar shway shway we form a circle o nabdi with all our gossip, forgetting ina were at a party and disregrding the people around us showing interest only to the mawthoo3 ili ga3ad inaqsha and giving our "oos" and "aaah's" about the interesting topics.


After 30min of Gossiping:
We are lead to our table, the 4 of us imga3ideen yam ba3ath in the most strategic location "a97ab il 7afl ba3ad shtaboon?" 6ab3an kil wa7da feeni tabi tarkith o tig3ad ib a7san kirsiy 3ashan tshoof il nas ili darmadarna hehe "ingi9 3alla mino? Psssshhhht... the correct word is nabi nshof il awlad ili darmadarna. Nothing bad bas inmati3 nathiraina ;)"

The lights are dimmed o the presenter o firqita are ready onstage he says his hello's and a not so interesting introduction cham nikta ahnee ahnak itha7ikna "YAAWN, amlaq!" Then he says one word that begins the Party ;)
"Yalla ya jima3a 3a6oona 9afga qawiya"
Il 7ithoor including us girls, na36eehom sharbika ma9arat walla stowat... Chak...Chak...Chak...Chak...
Chakak Chikik... Chakak Chikik...
Chak Chikichum Chukum Chukum Chak....
3ashaw 3ashaw il 7athreen, goes the presenter all smiles, yalla 3alla hal 9afga il 7ilwa aqadimlikom thaifat il sharaf ili oqmna il 7afla 3ashanha, our latest addition to 3ishna-o-Shifna, the cute, adorable, loving, flamboyant...
"Hummm... what else?? Il mohim every compliment you have ever heard of :P"
Noor hal blog... :$ .... Drumrolls... flashing lights..... FULLAAAAAAAAAAAAA..... then the lights are all focused on me "ya7laili ga3da sh7alati mabain il 7othoor ath'7ak wa6ali3 my friends in a aya 7ameer/ I LOVE U kind of way " I am urged to get up Humbly on stage i say my thank you's give away my fly kisses "I meant them for my friends bas they were a good way of turning the guys on ;P hehehe walla ini shai6anaa (A) "My cheeks turned the darkest shade of red, since if it were a light shade it would not be visible on my dark skin tone :) "ya7laili walla, ashawig" Arid mokani ag3ad sakta watibosam for all the people around me, my cheeks are still red o for some reason its now hot in this qa3a!
"T3arfooni 7ayawiya, :$ too much attention for one day!"
I turn to my friends waaaaaay Fidaitkom kil hatha 7agi alim kil wa7da feehom kil wa7da tha7katha shagga il wayh :D

5ali9at 7aflatna binaja7in kabeer, o abashirkom Mu. Sij, Reina, o Khaizarana... let the parties begin ;D

XOXO
Fulla ;*

Sunday, March 15, 2009

BUSTED !

I saw this video o it reminds me of something i saw lately ! see this 1st o gololi 3arftaw ely aqsda aw la ?
http://www.youtube.com/watch?v=XwG5MhVGQ6k




wetha ma3rftaw check out this !
http://www.youtube.com/watch?v=4EWPZ5sm4t4

fashla ;p ! mako creativity lel asaf ;/!

Mu.Sij

Wednesday, March 11, 2009

jawna

Il9ib7:
ilshams 6al3a oo il3a9afeeer itwa9wi9 weeeee9weeeee9, oo ilward 6ali3 min kil ilalwan ooo il 7ayaah 7ilwa:P

9:00am: GHBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR………………………………………………………………………………………………………. 3al arth ghbar 3al jama ghbar kil mukaaaan traaaab..akil trab, asma3 trab.. il7ayaa imghabraa:P

10:00am:
6EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN…. Ma ma6irat ila wagt il ghbaar fa allah isalimkum TRAB + MAY shi9eeeer 6EEEN.. 9ert imnagi6a ib 6eeen : white oo niga6 baij ya salaaaaam il 7aya imnagi6a

Bilail:
iljaw 9ifa oo il bader imnawer ildinya oo barrrrrrrd o oil 7ayaa imbarda

Fe bilad il 3aja2ib:
kil hatha i9eer ib sina.. amma i7na mu5ta9ar mufeeed kila ibyoom wa7id

Il9ib7 thany yoom:
khayzarana itgoom mitwa83a ina iljaw nefs makan bilail fa shatat rasmee bes laaaa iljaw red 3ala ma kan il9b7.. i5awin feeena…. Shlon bafham jawna fasrooli..



Khayzarana

Tuesday, March 10, 2009

Gabbba?

Heeeyy Kilkom
madri shlon i start bas 7adi m3asba !
alla ysalmkom ana insana amot 3ala shay isma sahar i used to it o i just love it

i spend my night chatting ma3a rab3i sisz or watching tv ( rarely) bas fe shay 7ada bkha6ri wedi aswi o mayseer lani 3aysha bel q8 :(

ABI A6LA3 ATMASHA IB MY CAR BELAIL !

I'm a night person o lazim kel wa7d yfham hal shay o yqadra :( a7b atmasha alone eb my car asma3 my fav songs o asraaa7 eb 3alam thani o elshar3 faaaaaaaaaathiiiii o eljaw 7ilo afta7 el window wel hawa yhef 3alay allaaaaaaaaaaaaaah;*

ya3ni laish mayseer ???
lazim an7ash min baitna ya3ni ? walla every night afker an7ash bas agol lo da3amt shasawi wela lo a7ad chakni ? atwaqa3 lo aswiha ma akon on earth anymore ! :p
min siji abi aswiiha :( ta3abt nafsyan ya3ni mo ma3qola ban6er atzawaj 3ashan eyeli fares a7lami o y7aqeqli hal omnya ymashini belail :) o aslan mabi a7ad ykon ma3ay abi broo7i :(

an7ash ? agub? ahej ?

Mu.Sij

Tuesday, March 3, 2009

YUMA MINCH

wagfa elyom ba6lb coffe bel jam3a
Wela Wa7da ted3amniii her friend dazt'ha a3arf el bent fa salamt o ta'sefat shwaya wela ashooofha etbosam 7ag el mamlo7 ely hnak wetgola la la no thanks wela ga3d ylazm 3alaiha ena ta3alay gabli el thaher shaf'ha etdazaz awal ma laf wayha :P wela tkhz refijt'ha eb evil look fahmt ena 3ajbha :P ma aloomha yshaweg o t3arf okho kan ma3ha bel school shaklha 7a6a el3ain 3alaih
bashoof eyt6awar el mawtho3 wela la wa36ikom khabar ...

Goooood luck H lol


Mu.Sij

Sunday, March 1, 2009

Mawa8if il Sifar

Ana daymen it7ooshni hal mawa8if bil sifar bes atwa8a3 hem it7oosh il kil


- ana mathker mara rikabt il6ayara oo ga3adt ibmukani il 9iji ili maktoob ib my ticket…lazim agoom abadil wiya obooy wila i5ti wila o5ooy aw omi aw 7itan sha59 thanii malna shighil feeh.. oo min 3gb ma 5alaw ilnas ta7jiz karaseeha 3alnet 5ala9 magomna inshoof wyooh ahaleeena kil wa7d gal3eena ib 9oob

- lama akoon ib ni9 karase ili bil ni9 (loool il jomla it-tha7ik madre itha fahamtaw, bes I ag9id il 3 chairs ili 3ala yimeena oo yisara il mamar oo ana ib ni9 hal karase) ilmuhim oo ana ga3da ib hal kersi tiyeeni ilmutheefa 3al yisaar 3gb mas2alat ili yammi: hi madam (3ishtaw:$) would u like juice, me: no thank u.. 3gb 1 min tiyiy mutheeefa thanya 3al yimeeen: halaw would u like juice, me (again):) no thank u.. ba3daiiiin lama iyoon 7athrat ilmotheefaat yaboon iwaz3oon towels, ashoof ilmotheefa ili 3al yisaar ta36ee ili yammi(3ala yisare) oo it6awifni bes agool ib mo5ii ee 3ade al7een ilthanya tiyiy, bes alah isalimkum lama yet motheefat il yimeeen 3a6at ili yammi(min 9oob il thane) oo sakibatni!!! Fa ana 3a9abt:
ya srayain ya thalma

- ana kila ajabil iljna6 wihya ti6la3 fa abe a3arf laish jan6iti wala mara i6la3at awal wa7da… wala a7tarr seeda yaw 5athaw jan6at-hum ma3a hal wayh

- ana wa7da ma7ib asheel 3ala galbi jna6 oo chyass fa allah i3afe ili i5tara3 il3arabanat.. bes min 7isin 7athi il jameeel kil 3arabana a5ith-ha feeha 3illa! Ya matamshe seeda.. aw itwa9wi9.. aw ma tamshe 5air shar.. ya3ni wala mara yatli wa7da 9a7ya

- ana bafhem il 6ayarat mita ibyistaw3iboon ina akilhum ZIFT, ya3ni yaybeen menus fa ikoon 3abali ina il akil shay oo taris il ma6ba5.. fee akil ili il kil i7iba fa laish iltifilsif isawooonli 3aish o diyay oo simach. Ya3ni ishyabeela il bo6a6 wila chicken nuggets, ilsandwiches oo fe 50 alf no3 sahalat ish7alat-hum.. lazim i3a8doon il mawthoo3

- itshoofooni raka eedii 3al misnad ish7alati oo ba3dain faj2a 6ORBAAAH ila maaara il motheefa wiya 3arabanat-ha oo tikfa5ni ib 3atham ko3eee.. shi3ooor ghareeeb oo i3awerrrrr ma7iba

- akrah ma3indi lama iga3doon il wa7d oo uhwa nayim.. ya3ni ta3baneeen oo naymeen nooma ish7alat-ha oo faj2a iga3dooni: maaam u want foood?.. ya3ni shayfatni nayma ni6ray lama ag3ad ana ayeeelich agoolich itha bakil laish imta3ba nefsich oo nefsi
khayzarana

Monday, February 23, 2009

P2BK!

Atwaqa3 wayed nas ra7aw PROUD TO BE KUWAITI ams
















Ana ma re7tla last year ! bas kilish ma tewaqa3t chethi el wath3 ! Za7ma Za7ma mo 6abe3eya eli ma negdar enshoof shay ! oo 7aarrr!!! 7ar moot ya3nii ... Eli yebe6 el chabd ! ena aghlab el mawjodeen mo yayeen eshofon ! ya3ni ashkara bas yayeen eshofon nas le2ana wagfeen ne9 el 6ereej o bas khazz bil awadem ! Wala yadroon 3an shay.. oo Madri 7asait el wath3 madree shlon ! Shda3wa kash5een le hal daraja ? madree 7asait shakli embahthal bainhom !:P Qarart Aro7 bacher eli ohwa el yoom! re7t ma3a my friend el theher ya3ni gelna a7san 3al aqal fathi ! o nas min 9ijha yaya etshoooff ! Wallah el 7emdela ashwa kan zain o shefna kil shay wayed a7san min ams :P



My Friend wagfa o tes2al wa7ed 3an his business o chethi akher shay gal 3ayleta wela nafs 3aylat-ha :P! es'elta entaw ay Al-***** chan egolaha el man6aqa :P!! chan etgola shet9erlik flana :P! gal ekhtii! chan etgoola aa ya3ni entaw hal 3ayla ! chan yetwahag lol emchatheb wehya chaketa :P! chan tamshi etgooli ya sheen el telezeg wel chethb tewahag eni 3araft ekhta :P



Wellii beroo7 na9ee7a laymer 3ana ProntoWash HOME SERVICE ! Yamsikom EL Ma9rii eli hnaaak o yagreg lawa3 chabdi bas etha7ek :P! ya3ni mafe shay yenshere7 oo gha9eb yeshraa7 :P



Wela fe Photographer :P yeshra7lena :P faj2a yeshoof nail polish my friend we3aleq 3alaih :P!!! loooool sh3alaik :P bas etha7ek :P



Elli bero7on el yoom Belail wallah allah ye3enkom :P! etha sawoha mara thania tooba belail wallah ma ten3ad !:P



Reina

Saturday, February 21, 2009

Ya3ni Wa6anyeen?

I was eb one of the malls o alla yslamkom sheft 7amas min elsha3b elq8i mo 6abee3i 7ag el 3eeed elwa6ani
ok kelna n7b leq8 maglna shay bas laish ya banat 7jabatkom feha strass a7mar o a5thar o abyath o le7jab aswad ?
laish el makeup blon 3alam leq8 :|
laish bel parking maskin foamat :) tara shopping mall oo bagi 5 days 3al masiiraa
laish el 3agad zaadaw ? malaina minkom :| ya etsan3on ya t6l3on madri shofolkom mokan bas ya3ni mo min sijkommm wentaw etfantgon eb ashya' tkhalikom chinkom clowns ;/

Mu.Sij
7abait ashrekom bel far7a !

Thursday, February 19, 2009

TI7IBI6!

msg: coffee at 6? with my eyes half open i look at the time on the top of the mobile screen its 5:00pm.
the little khayzaranas in my head: aroo7? ee roo7ay laish la2 a7san min i5yasich bil frash.. fee wagt abadil? ee.. shalbis? black pants no no grey dress and ponytail.
after laying on the bed for 15minutes i drag myself to the bathroom, wash up, put on a few touches of makeup and dressup to go.

I zigzag between lanes and flashed some lights here and there till i reached the coffe shop.

I stand there waiting for my turn to come, i place my order: 1 white chocolate mocha no whipp then i turn to s7aila goolela ur order.. then i turned trying to scan the place when suddenly the other philipino all cheery says: how r u maaam?
me: im good thanx (with a not as cheery smile as he has on)
him: comostaka :D
me: !!!!!!!: and i turn to give him my back and i see s7aila laughing her gutts off!
khayzaranas in my head: la la la mu min9ija.. he thinks im philipinoo!!!... tawne ga3da min il NOOM!! 7marrr 7aqeeer!! oo im not that white!!!! la yes u r:) nooo:'(
me: s7aila chub maytha7ik

kamalna ga3datna oo ib mo5ii mit7ab6a oo 8arart ini barkab il 9a6i7 oo ba5ithli tan!! abe wa7id igooli kaysahaii mu comostaka! ba9eeer soodaaaaa.. iffff 7arniii lail7een

Bonsoir

Bema ina el blogworld haba yedida fa 7abaina inshark feha ( q8in nmot 3al haba)
Ib hal blog 3 girls ib yagrgon beyfathfthon byt7l6mon o bysm3on raykom
Hal 3 girls uhma "Mu sij" keberat el a3da , "Reina" queentna :p o "khayzarana" akher el 3angod