Tuesday, October 20, 2009

+966..

stop calling:@

khayzarana

Sunday, October 11, 2009

Signs!

kint ray7a tikromoon il7amam ib i7da ilma6a3im.. lama wi9alt jabalt babain o feehum hal signs

.

.

.

.

.

.

oo ag3add ajablaa 3adee 15minutes abe ay a7ad yi6la3 aw idish 3ashan a3arif ayho ayho... ishthambee ini mathker shay darasta bil thanawe:)! ya3ni 9a3ba 3alaihum i7i6oon 9oorat rayal oo 9oorat marra!! chan iyiy ilwaiter yith7ak oo i2asherli 3al 7amam! fashlaa wala!

itiwa8i3oon ayho:P? khanshoof tha8afatkum

p.s. mu itsawoon search!

khayzarana

Thursday, October 1, 2009

3ers bacher

LAish laish 3ers yoom el yem3aaa mabeeeeeeeeeeeee :( abee aro77 el shalaih wayed ekhareb el weekend min shahar 6 mo ray7a el shalaiah ! le2ana safart then radait rmothan then 9ar el 3eed safart wal7eeen mestansa baroo7 wela 3endi 3ersss hfffffffffff thayeg kheeellggiii:/

o bas salamatkom
kent bat7al6am o bas