Thursday, October 1, 2009

3ers bacher

LAish laish 3ers yoom el yem3aaa mabeeeeeeeeeeeee :( abee aro77 el shalaih wayed ekhareb el weekend min shahar 6 mo ray7a el shalaiah ! le2ana safart then radait rmothan then 9ar el 3eed safart wal7eeen mestansa baroo7 wela 3endi 3ersss hfffffffffff thayeg kheeellggiii:/

o bas salamatkom
kent bat7al6am o bas

2 comments: